مجله 24 / 2015-11-22 / 5 مقاله
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گردهمایی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور اول بهمن ماه ۱۳۹۴ در محل سالن پیامبر اعظم (ص) پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور سردبیران و نمایندگان مجلات علوم پزشکی برگزار می‌شود.

برای چهارمین سال پیاپی

مجله علمی هپاتیت ماهیانه برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب بالاترین ضریب نفوذ (IF) در بین مجلات پزشکی ایران گردید.

مقایسه سالهای 2014 و 2013

طبق آخرین آمار ارایه شده توسط پایگاه استنادی ISI که در ماه مارس هر سال میلادی تحت عنوان Journal Citation Report ارایه می‌شود، ضریب نفوذ اکثر مجلات منتشر شده توسط انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۴ میلادی رشد داشته‌اند.

مقایسه رشد مجلات ایرانی و ترکیه نمایه شده در ISI

طبق آخرین آمار ارایه شده توسط پایگاه استنادی ISI ایران در سال جاری میلادی موفق به نمایه نمودن ۵ مجله نسبت به سال گذشته گردید که این رقم برای مجلات ترکیه معادل ۲ مجله بوده است.

مقایسه آماری مجلات دو وزارت علوم و بهداشت

طبق آمار به دست آمده از پایگاه ISI، مجلات منتشره در حوزه‌های علمی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سال ۲۰۱۴ رشد کمی و کیفی بهتری نسبت به مجلات وزارت بهداشت داشته‌اند.