مجله 30 / 2016-07-05 / 6 مقاله
بالاخره و پس از 3 ماه تاخیر

گزارش ارجاع مجلات یا Journal Citation Report یکی از مهمترین گزارشات کیفی مجلات است که همه ساله در ماه مارچ میلادی توسط موسسه تامسون رویترز منتشر می شود. ضریب نفوذ یا (Impact Factor) اصلی ترین شاخصه این گزارش یکی از ابداعات این موسسه است که به عنوان شاخص کیفی تاثیر پذیر مجله مطرح می‌باشد.

طبق آخرین گزارش ارجاعات ISI در سال 2015

طبق آخرین گزارش ارجاعات مجلات یا JCR نسخه ۲۰۱۵، مجله Hepatitis Monthly از انتشارت کوثر و به سردبیری پرفسور سید موید علویان توانست برای پنجمین سال متوالی کماکان موفق ترین مجله علمی از نظر امتیاز ضریب نفوذ یا Impact Factor را در بین مجلات علوم پزشکی کشور کسب نماید.

مطابق آخرین گزارش ارجاعات مجلات در سال 2015

مطابق گزارش منتشر شده توسط موسسه تامسون رویترز مفتخریم به اطلاع جامعه علمی کشور برسانیم که خوشبختانه و با تلاش اعضا محترم هیات تحریریه مجلات ، هر پنج مجله منتشر شده توسط انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۵ رشد کمی و یا کیفی در ضریب نفوذ (Impact Factor) خود داشته اند.

دو شاخص کمتر شناخته شده در JCR موسسه تامسون رویترز

در بین کلیه متغیرهای علم سنجی مجلات که هر ساله توسط موسسه تامسون رویترز در قالب گزارش ارجاعات مجلات Journal Citation Report ارایه می شود بیشترین نگاه و اهمیت (البته بطور سنتی) به یک شاخص قدیمی به نام ضریب نفوذ یا Impact factor داده می شود. صرف نظر از مزایای IF، معایبی برای این ضریب نیز بیان شده است که از آن جمله به عدم بیان اهمیت علمی یک مجله و یا عدم بیان واقعی قدرت علمی و ضریب نفوذ یک مجله می‌باشد. بطور مثال علیرغم افرایش تعداد مقالات منتشره در یک مجله ممکن است IF مجله در سال جدید کاهش پیدا کند که این امر دلیل افت کیفیت علمی مجله نمی‌باشد.

یک بررسی سه ساله در IFمجلات پزشکی

پس از اعلام نتایج ضریب نفوذ یا Impact Factor  مجلات ایرانی برآن شدیم تا یک مقایسه کلی در سه سال اخیر و بر روی مجلات ایرانی علوم پزشکی داشته باشیم. با بررسی اجمالی بر روی داده ها و بررسی نمودار درج شده در این مطلب نتایج ذیل مشهود می باشند:

گزارش ارجاعات مجلات نمایه شده در ISI مشخص نمود:

طبق اطلاعات به دست آمده از آخرین گزارش ارجاع مجلات یا Journal Citation Report  که توسط موسسه تامسون رویترز در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ منتشر شده است، مشخص گردید که در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با یک سال قبل (۲۰۱۴) کشورهای مهم منطقه یعنی ایران وترکیه هیچکدام موفق به افزایش کمی در تعداد مجلات نمایه شده خود در پایگاه ISI نشده اند. بطوریکه در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ تعداد مجلات ترکیه از۵۳ به ۵۲ و مجلات ایران از۴۴ به ۴۳ مجله کاهش نیز ذاشته اند.