مجله 47 / 2017-04-19 / 3 مقاله
معرفی یکی دیگر از پایگاههای برتر برای ثبت داده های پژوهش

یکی دیگر از پایگاههای معتبر برای ثبت و اشتراک داده های پژوهش پایگاه مندلی میباشد.

اهمیت آرشیو داده ها عبارتند از:

معرفی یکی از معتبرترین پایگاههای ثبت داده های پژوهش

دیتاورس یا Dataverse یک پروژه open source بین المللی برای اشتراک، نگهداری، ارجاع یا Cite ، جستجو و آنالیز داده های پژوهشی میباشد. این پروژه متعلق به دانشگاه هاروارد (Harvard University) و Institute for Quantitative Social Science  می‌باشد.

اعتبار مقاله پژوهشی تنها با ثبت داده های پژوهش میسر میباشد

معرفی:

دریافت فایل خام یا raw data از یک مقاله در هنگام سابمیت مقاله یکی از درخواستهای متداول در مجلات میباشد. در هنگام سابمیت در برخی مجلات، از شما درخواست میشود که دیتای خام یا raw data خود را نیز به صورت فایل اضافی یا تکمیلی آپلود نمایید. نه تنها در هنگام سابمیت یک مقاله، بلکه در زمان دریافت گواهی نامه هایی همچون کداخلاق، ثبت پروپوزال و یا معرفی پژوهش خود نیاز به ارایه فایل داده های خام یا raw data وجود دارد. دنیای نشر به سمت شفافیت (research integrity) بیشتر میرود و داوری یک مقاله یا اثر پژوهشی تنها محدود به داوری فایل word یک مقاله نیست. داوران نیاز دارند تا اصل داده های شما را بررسی نموده و خودشان بتوانند با داشتن این داده ها ، نتایج مقاله را بازسازی نمایند.