شماره 90 / 2023-04-30 / 1 مقاله
نمایه شدن مجلات انتشارات بریفلندز

در جدیدترین ارزشیابی پایگاه نمایه‌سازی EBSCO، هفت مجله از مجموعه انتشارات بریفلندز، با بهره گیری از توان علمی داوران و اعضا هیات تحریریه خود در کنار رعایت استانداردهای نشر توانستند در این پایگاه نمایه گردند. انتشارات بریفلندز کسب این موفقیت را به اعضای محترم هیات تحریریه مجله و جامعه دانشگاهی کشور تبریک می‌گوید.