معیارهای نمایه شدن در ISI چیست؟ تفاوت Emerging با هسته اصلی ISI چیست؟

آی اس آی یا همان ISI متداول ترین اصطلاح در مورد علوم است که همه مردم در هر سطحی در زندگی خود با آن برخورد داشته اند. به خصوص در یک جامعه "مدرک زده" مانند ایران، همه دانشگاهیان (بجای توجه به کیفیت و اثربخشی علم) در تب و تاب و رویای انتشار یکی از آثار علمی خود در مجلات این نمایه ساز هستند.

هدف از نگارش این مقاله پاسخی مستند به برخی سوالات رایج در مورد یکی از پایگاههای نمایه سازی ISI به نام ESCI یا امرجینگ میباشد که از سال 2015 به بعد در بین مجلات دانشگاهی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در این مقاله 28 معیار عمومی و تخصصی بیان میشوند.


ESCI  یا امرجینگ چیست؟

در این مقاله و این مقاله به تفصیل بیان کرده ایم که این مجموعه از سال 2015 توسط موسسه اصلی Clarivate و با هدف گسترش بازار رقابت مجلات ایجاد گردید.

سوالات متداول:

 • آیا امرجینگ یک نمایه است؟
  پاسخ: بلی. وزارت بهداشت کشور ما در این مقاله نظر خود را بیان نموده است. ضمنا در این فایل و این فایل نیز میتوانید نظر خود موسسه Clarivate را مطالعه بفرمایید.

 

 • آیا معیاری برای ورود به امرجینگ وجود دارد؟
 • پاسخ: بله. با کمک 24 متغیر هر مجله ارزشیابی میشود و اگر امتیاز لازم را بدست بیاورد در این پایگاه نمایه میشود. 
  لینک: https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US
  لینک آموزش: Slides
   
 • معیارهای 24 گانه امرجینگ در ارزشیابی مجلات کدامها هستند؟ 
  این معیارها عبارتند از:
 • ISSN
 • Journal Title
 • Journal Publisher
 • Journal URL
 • Content Access
 • Presence of Peer Review Policy
 • Contact Details
 • Scholarly Content
 • Article Titles and Article Abstracts in English
 • Bibliographic Information in Roman script
 • Clarity of Language
 • Timeliness and/or Publication Volume
 • Website Functionality/Journal Format
 • Presence of Ethics Statements
 • Editorial Affiliation Details
 • Author Affiliation Details
 • Editorial Board Composition
 • Validity of Statements
 • Peer Review
 • Content Relevance
 • Grant Support Details
 • Adherence to Community Standards
 • Author Distribution
 • Appropriate Citations to the Literature

 

 • لیست مجلات امرجینگ در کجا قابل مشاهده است؟
  پاسخ: لینک زیر: https://mjl.clarivate.com/
   
 • آیا مجله ای که در امرجینگ هست میتواند به هسته اصلی مجلات ISI برود؟
  پاسخ: بلی. برای ورود به هسته اصلی یا همان SCIE چهار معیار زیر مورد نیاز است.

 

 • کدام معیارها برای ورود به هسته اصلی مجلات ISI مورد نیاز است؟
  پاسخ:
 1. Comparative Citation Analysis
 2. Author Citation Analysis
 3. EBM Citation Analysis
 4. Content Significance