دو هزارمین مقاله از انتشارات کوثر در پابمد سنترال لیست شد

مدلاین، پابمد و پابمد سنترال سه اصطلاحی که اکثر محققین و اعضا هیات تحریریه مجلات را به اشتباه می اندازد. برخی مدلاین و برخی دیگر پابمدسنترال را بهتر میشمارند. تفاوتهای کلیدی بین این سه پایگاه وجود دارد و اصولا ورود یک مجله به PMC به منزله آرشیو شدن در آن است و ارزش نمایه سازی ندارد. معیارهای این Listing Server برای قبول مجلات و لیست نمودن آنها در 5 سال اخیر تغییرات بسیار زیادی داشته و موجب تعلیق یا خروج دایم بسیاری از مجلات از سراسر دنیا گردیده است. در کشور ما نیز حداقل در 4 سال اخیر، کمتر مجله ای موفق به لیست شدن در این پایگاه شده است. اما به هر تقدیر به لحاظ رایگان بودن و عمومی بودن آن این پایگاه در دنیا از محبوبیت ویژه ای برخوردار است. انتشارات کوثر با سابقه 13 ساله خود، در هفته گذشته موفق به لیست نمودن دوهزارمین مقاله خود در این پایگاه گردید. در حال حاضر 4 مجله از این انتشارات کماکان در پابمدسنترال فعالیت می کنند.


پابمد سنترال (PubMed Central) یک پایگاه استنادی رایگان است که توسط کتابخانه ملی آمریکا ایجاد شده و راهی برای دسترسی به متن کامل مقالات زیستی و پزشکی میباشد. این پایگاه یکی از راههای نمایه سازی مجلاتی است که میخواهند در معتبرترین نمایه ساز علوم زیستی به نام PubMed نمایه شوند. تا فوریه ۲۰۱۴ این نمایه ساز ۲٫۹ میلیون مقاله را از حدود ۴۰۰۰ مجله نمایه نموده است. رشد بی سابقه نمایه شدن مجلات بویژه در سال ۲۰۱۳ و آنهم از کشورهای در حال توسعه همانند چین، پاکستان، هندوستان و ایران بسیار قابل توجه میباشد بطوریکه از حدود ۱۰۳۰۰۰ مقاله سال ۲۰۱۳، ۴۳% مربوط به این گروه از کشورها میباشد. از سوی دیگر و علیرغم رشد کمی این مقالات ، آنچه سیاستگزاران و تصمیم گیران ارشد کتابخانه ملی آمریکا را به واکنش وادار نمود، عدم تناسب کیفیت مقالات ورودی در سال ۲۰۱۳ نسبت به کمیت آنها میباشد.

در حقیقت PMC ، براساس نیاز دولت آمریکا به ارایه رایگان نتایج گرانتها و طرح های تحقیقاتی ملی آمریکا به مردم ایجاد و بطور رایگان نیز در اختیار همه مردم قرار گرفته است.

ارجاعات پابمد از سه محل تامین میشود: ۱) مجلات مدلاین، ۲) مجلات PMC، ۳) کتب NCBI. هر دو بانک مدلاین و PMC دارای لینک به تمام متن مقالات میباشند.

انتشارات کوثر با افتخار از رونمایی 2000 امین مقاله در این پایگاه خبر میدهد و اعلام میدارد که علیرغم همه شایعات ، بعد از 13 سال فعالیت چهار مجله از مجلات ایرانی را در آن پایگاه لیست میکند. امیدوارم با ادامه روند انتشار مجلات با کیفیت بتوانیم تعداد بیشتری از مجلات را در آن وب سایت لیست نماییم.

Link to 2000th Article