نقش اعضا هیات تحریریه در جلوگیری از انتشار سالامی چیست؟

به دانشجویان و اساتید ما آموزش اخلاق در پژوهش داده نمیشود. چیزی به این نام نداریم. لذا "سرقت ادبی" در بین نویسندگان ایرانی بیداد میکند. هیات علمی ما نمیداند که با انتشار دو مقاله (تقریبا یکسان) از یک پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی در حال ارتکاب یک جرم واضح به نام "سالامی" است. اما نقش داور مجله و سردبیر آن در هنگام مواجه با یک مورد سالامی چیست؟ بیشتر بخوانیم.


ابتدا برای آگاهی از سالامی این دو مقاله را بخوانید:

 1. یک تهدید جدی اخلاق در نشر که تشخیص آن توسط نرم افزارهای مشابهت یاب تقریبا غیرممکن است. آیا انتشار سالامی مغایر اخلاق در نشر است؟
 2. سیستم ارزشیابی معیوب ما دانشجویان و اساتید را وادار به نشر سالامی میکند

فرض کنید شما داور علمی و یا سردبیر یک مجله علمی پژوهشی معتبر هستید و یک مقاله مشکوک به سالامی به دست شما میرسد. چه باید بکنیم؟

 1. ابتدا از بروز سالامی مطمن شوید. اینها نکات کلیدی است که اگر در دو مقاله وجود داشتند، میتواند در اثبات سالامی به شما کمک کند:
  • حجم نمونه و گروه مورد مطالعه در هر دو مقاله یکی است.
  • کد اخلاق و یا کد پروپوزال هر دو مقاله یکی است.
  • زمان و مکان هر دو مقاله یکی است
  • مواد و روشها در هر دو مقاله مشابهت بالایی به هم دارند
  • مقدمه هر دو مقاله شبیه به هم هستند
 2. سپس به نویسنده مسوول ایمیل زده و از وی بخواهید که با توجه به مشابهات هر دو مقاله در خصوص انتشار سالامی به شما توضیح دهد.
 3. اگر در هیات تحریریه به انتشار سالامی رسیدید، مقاله باید از مجله دوم ریترکت شده و حداکثر یک مقاله از نوع Correction در مجله اول منتشر شود.

در این مقاله بیشتر و دقیق تر بخوانید.

 


 

تشخیص سالامی برای داوران و سردبیر بسیار سخت است