مجله 60 / 2019-04-01 / 3 مقاله
آی اس آی مجلات را به دلیل انباشت ارجاعات تعلیق میکند. آموزش سردبیران و ادیتورهای مجلات

در آخرین به روز رسانی، موسسه تامسون رویترز یا کلارویت ضمن اعلام لیست مجلات تعلیق شده سال 2017 بیان میکند که 37 مجله از مجلات معتبر از ناشرین معتبری مانند الزویر و اشپرینگر بدلیل پدیده جدیدی به نام «انباشت ارجاعات» یا citation stacing برای مدتی از مجلات نمایه شده در ISI تعلیق شده اند. این موضوع میتواند به عنوان یک موضوع جدید و آموزشی برای سردبیران مجلات حایز اهمیت باشد. انباشت ارجاعات به حالتی اطلاق میشود که سردبیر با اهداف از پیش تعیین شده اقدام به هدایت ارجاعات در مجله خود میکند. این کار میتواند با تشکیل گروههای کاری در مجله و یا اجبار/تشویق نویسندگان در مجله همراه باشد. در ادامه به تجربه تعلیق مجلات انتشارات Karger با ایمپکت حدود 8 میپردازیم.

سردبیران به فکر تولید مگاژورنالها باشند

سیاست اسکوپوس از سال 2015 برای پذیرش مجلات تغییر کرده است. در این مقاله با اهداف آموزشی به بررسی دلایل شکست یکی دیگر از مجلات ایرانی در اسکوپوس میپردازیم. جمله به جمله داوری های اسکوپوس می بایست توسط کارشناسان بررسی و ارایه ارهکار گردد. "علم ژورنالیسم" در ایران - همانند سایر علوم تجربی، به شدت وارداتی و بر پایه مهندسی معکوس میباشد. انشالله با این بررسی موشکافانه ، راه درست را بیشتر بشناسیم.