مجله 6 / 2013-10-07 / 3 مقاله
بزرگترین وبگاه مرجع محققان علوم پزشکی دنیا تعطیل شد

در پی تعطیلی دولت آمریکا به دلیل پایان ضرب العجل تعیین شده برای توافق کنگره آمریکا با لایحه بودجه دولتی روند تعطیلی نهادهای دولتی آغاز شد.

با انتخاب یکی از محققین و اندیشمندان ارشد علوم پزشکی کشور صورت پذیرفت:

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کشور، سردبیر دو مجله وزین کشور و رییس یکی از موفقترین پژوهشکده های کشور به مقام معاونت تحقیقات و فناوری کشوری بارقه امیدی را در بین محققین کشور ایجاد نموده است.

هم اندیشی بیش از 40 سردبیر مجلات کشور

نخستین نشست تخصصی سردبیران مجلات انتشارات کوثر به عنوان فرصتی برای هم اندیشی و به روز رسانی و هم پاسازی اطلاعات در زمینه نشر تخصصی مجلات دانشگاهی در تاریخ پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ مصادف با ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳ در دفتر منطقه ای این انتشارات (واقع در تهران) و با حضور سردبیران بیش از ۴۰ مجله از دانشگاه ها و مراکز و انجمنهای تحقیقاتی مختلف برگزار شد و در خصوص مسایل مهمی از آغاز به کار یک نشریه تا مباحث تخصصی افزایش ضریب تاثیرگذاری مجلات در پایگاه‌های نمایه سازی معتبر هم اندیشی شد.