شماره 73 / 2020-08-15 / 5 مقاله
در کمتر از 24 ساعت از میزان مشابهت مقاله خود آگاه شوید

آیا در حین نگارش مقاله مجاز به استفاده از بخشی از مقاله قبلی خودم میباشم؟ آیا میدانستید حتی در صورت ارجاع به مقاله قبلی خود، باز هم دچار مشابهت متنی و در معرض Plagiarism هستید؟ برای پیشگیری از سرقت ادبی در مجلات بهترین روش، کنترل مقاله قبل از ارسال به مجلات است. سرویس کنترل پلاجیاریسم مجموعه Articlex با یک کلیک همراه شماست.

آگاهی از تعریف دقیق سرقت ادبی در مقالات دانشگاهی

با دانستن تعریف دقیق سرقت ادبی میتوان نسبت به بروز آن در مقالات پیشگیری نمود. در هنگام نوشتن یک مقاله، از کپی پیست کردن حتی یک جمله و حتی از مقالات قبلی خود یک نویسنده هم - بدون ذکر منبع یا با ذکر منبع - باید پرهیز نمود. وجود حتی یک گزارش سرقت ادبی در کارنامه یک محقق میتواند بطور کلی آینده علمی وی را ویران نماید. هوشیار باشیم.

اسکم داوری : خلق یک جعل جدید در دنیای مجلات علمی در دنیا

پدیده اسکم داوری به جعل داوری میگویند که برای اولین بار در دنیا پس از اتفاقات سال 2018 نیچر و ایران سر زبانها افتاد و موجب اصلاح جدی در دعوت داوران در هنگام سابمیت شد.

در این مقاله به علت و راه های پیشگیری از آن میپردازیم.

تعداد ناشرین در ایران معادل تعداد مجلات دانشگاهی است

مدل نشر ایرانی مدلی بسیار عجیب، تامل برانگیز و منحصر به ایران است. آیا میدانید مدل ایرانی هر مجله یک ناشر چه مزایا و چه معایبی دارد؟

ابتدای ورود و ابتدای انتشار دو زمان مناسب غربالگری میباشند

سردبیر مسوول پیشگیری از سرقت ادبی در مقالات است. اما بهترین زمان برای کنترل این موارد چه هنگامی است؟