مجله 49 / 2017-03-06 / 3 مقاله
بیانیه رسمی انتشارات کوثر در پاسخ به فضاسازی اخیر در خصوص خبر رترکشن واچ

بدنبال اقدام پابمد سنترال در نوامبر سال ۲۰۱۶ (۱۶ ماه گذشته) و تعلیق دو ساله به برخی مجلات دنیا از ناشرین مختلف و همچنین از مجلات ایرانی (که تعدادی از این مجلات با همکاری انتشارات کوثر منتشر می گردند) و همگی از مجلات پرافتخار و با کیفیت جمهوری اسلامی ایران میباشند، یکی از خبرنگاران وبلاگ خبری Retraction Watch با هدف بررسی بیشتر ، یک مصاحبه دو طرفه از یک سو با نماینده انتشارات کوثر و از سوی دیگر با سخنگوی پابمد سنترال در سه روز گذشته منتشر نمود.

افزایش ارجاعات مجلات در سال 2017

همانطور که در مقالات قبلی نیز گفته شد، CiteScore یک محصول از الزویر است که از اطلاعات ارجاعات Scopus استفاده نموده و مجلات نمایه شده در این پایگاه را رتبه بندی می نماید. CiteScore نیز همانند ضریب تاثیر یا IF که هر ساله توسط WOS برای مجلات نمایه شده در ISI ارائه میگردد، می تواند معیار خوبی برای مقایسه مجلات مختلف با یکدیگر باشد.

آیا معیارهای اسکوپوس برای نمایه شدن مجلات ایرانی تغییر نموده است؟

در سالهای اخیر شرایط داوری مجلات در نمایه ساز اسکوپوس تاحدی تغییر نموده است بطوریکه برخی از مجلات کشورمان در این ارزشیابی موفق به احراز شرایط لازم نگردیده اند. با اهداف آموزشی برای سردبیران گرامی برخی از معیارهای ارزشیابی ذکر میگردند.