مجله 3 / 2013-09-01 / 3 مقاله
DOI: اصول پایه استاندارد سازی مقالات

داشتن کد استاندارد در مقالات کلید اصلی حل مشکلات نمایه شدن و علم سنجی معتبر است. متاسفانه و بنا به دلایل واهی بسیاری از مجلات کشور ما از داشتن این کد محروم میباشند.

گوگل اسکولار و ترفندهای آن

برخی به اشتباه علت دیر ظاهر شدن مقالات در Google Scholar را به تاخیر شش تا دوازده ماهه رباتهای گوگل نسبت میدهند. آیا این موضوع صحت دارد؟ چاره واقعی چیست؟

 

ناشرین در برابر قوانین اخلاق در نشر چه میکنند؟

در چند هفته اخیر اخبار متعددی از تحریم مقالات علمی ایرانیان در مجلات علوم منتشر شده اند. آیا بدرستی این محدودیت از سوی مجلات علمی ایجاد شده است؟ و آیا قوانین اخلاق در نشر مجوزی در تایید این اقدام صادر نموده است؟