از داوری به زبان فارسی در مجلات انگلیسی زبان خودداری نمایید


داور مانند قاضی تعیین کننده سرنوشت یک نویسنده است. با قبول یک مقاله ، ممکن است یک دانشجو به استاد تبدیل شود. با ریجکت یک مقاله نیز، زندگی و ارتقا یک دانشجو یا هیات علمی بطور کلی تغییر میکند. لذا داوری در مجلات علمی یا Peer review یکی از حساسترین و مهمترین اصول در مسیر آکادمیک است. داوری در مجلات انگلیسی می بایست فقط به زبان انگلیسی باشد. زبان اصلی یک مجله مبین زبان در همه بخش های مجله از سابمیت تا داوری و انتشار است. داوران از داوری به زبان فارسی در مجلات انگلیسی زبان پرهیز نمایند. به مدد رشد فناوریهای جدید داوری همانند Open Peer Review دیگر نمیتوان هیچ بخشی از داوری را مخفی نمود. دنیای Peer review در حال حرکت به سمت شفافیت کامل است. در یک وبینار که به همت دانشگاه علوم پزشکی سمنان اجرا گردید، مهمترین اصول Peer review به دانشگاهیان آموزش داده شد. در این وبینار همچنین بخشهای مهمی از سایت پابلونز نیز آموزش داده شد.


این وبینار در تاریخ پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ به همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با همکاری انتشارات کوثر برگزار گردید. در این وبینار با عنوان "کارگاه داوری همتا در مجلات دانشگاهی به همراه آموزش پابلونز" با تدریس جناب آقای دکتر میری به عناوین مختلف آموزشی پرداخته شد.

از نکات بسیار مهم در داوری توجه به "تضاد منافع" در یک مقاله است. حتما باید این بخش در انتهای مقالات ذکر شوند. روابط فامیلی بین نویسندگان هم باید به وضوح در بخش "تضاد منافع" ذکر شوند.
وظیفه داور در هر مجله علمی هم بررسی "مشابهات ادبی متن و پلاجیاریسم" است و هم بررسی محتوای علمی و کیفیت علمی اثر. داوران بهترین کمک ادیتورها حتی در ادیت زبان مقالات هستند. برای یک داوری مناسب حداقل دو تا سه ساعت وقت می بایست صرف نمود. 
هر نوع مقاله ای را می بایست با کمک چک لیستهای استاندارد موجود داوری کنیم. استفاده از این چک لیستها اجباری هستند اما بسیاری از داوران فارسی زبان آنها را کم اهیمت فرض میکنند. لیست کامل این چک لیستها عبارتند از:

در یک داوری استاندارد ، حداقل تعداد داوران هر مقاله دو داور و حداقل تعداد کلمات داوری نیز 300 کلمه میباشد.


برای دانلود اسلایدهای آموزشی کلیک کنید:


برای مشاهده وبینار در یکی از سایتهای فوق کلیک کنید:

  1. مشاهده در آپارات
  2. مشاهده در یوتیوب

 


منابع بیشتر برای مطالعه:


تضاد منافع:

هدف از انتشار این مقاله آموزشی است