مجله 52 / 2018-06-20 / 7 مقاله
به روزرسانی قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر و ناشرین در خصوص مقابله با سالامی

پیرو تحقیقات به عمل آمده در طی شش ماه اخیر، بسیاری از قوانین مربوط به انتشار سالامی به روز گردیده است. با توجه به اهمیت این موضوع و با هدف آموزش عمومی این موارد به اطلاع محققان و سردبیران محترم رسانیده میشود.

لزوم تدبیر به موقع و مناسب مسوولین پژوهش کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت/ تا وقت داریم اقدام نماییم

آمار جدید سایت Scimago مربوط به تولیدات علمی در سال ۲۰۱۷ اعلام شد. طبق تصویر زیر در بین پنج کشور اول خاورمیانه، محققان ایران در هر دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ از نظر تعداد مقاله بیشترین تعداد مقاله را منتشر نموده اند.

بیان دو تجربه به مسوولین پژوهش دانشگاهی

انتشار یک مقاله برای نویسندگان (بسته به Order و توالی نام نویسنده) امتیاز علمی و در پی آن، امتیازات معنوی و مادی در بردارد. همچنین سازمان نویسنده نیز از آن منتفع می شود. لذا برخی سردبیران مجلات تمایل دارند تا از این امتیازات به نفع خود، تیم خود یا سازمان خود بهره برداری نمایند.

در سالهای اخیر، به ویژه مسوولین و متولیان امر پژوهش در دانشگاهها توجه ویژه ای نسبت به برخورد با موارد خلاف اخلاق در نشر دارند. معاونین محترم تحقیقات و فناوری در دانشگاههای با هوشیاری و تدابیر به موقع در بسیاری موارد از بروز تخلفات پیشگیری نموده اند.

وظیفه کمک سردبیران یا اسوشیت ادیتورها گزارش اقدامات خلاف اخلاق در نشر سردبیر به سازمان مالک مجله میباشد

طبق قانون ICMJE تعدد انتشار مقاله از اعضاء هیئت تحریریه خلاف اخلاق در نشر می باشد. بدین معنی که سردبیران مجاز به انتشار مقالات متعدد از خود نمی باشند. (به طور تفضیل در این مقاله https://publicationethics.org/annualreport/2005/4  اشاره شده است)

بیانیه DORA در سانفرانسیسکو چه میگوید؟ / مسوولین و سیاستگزاران پژوهش کشور چه تصمیمی اتخاذ نموده اند؟

این بیانیه برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ و در طی گردهمایی سالیانه انجمن بیولوژی سلولی در سانفرانسیسکو آمریکا ایجاد گردید. در این بیانیه کلیه فراهم کنندگان مالی، ناشران، انجمن ها، موسسات، و محققین به “تغییر معیارهای ارزشیابی خروجی پژوهش” تاکید نمودند. این افراد همه را به ایجاد و توسعه راههای جدید ارزیابی تحقیق – از طریق امضا بیانیه معروف به DORA- دعوت نمودند.

لزوم بازنگری در قوانین کشوری و حذف اجبار مجلات به داشتن دامنه دات آی آر

تب انتشار مقالات در مجلات با ایمپکت بالا” به سرعت یک معضل دیگر را در دنیا و به ویژه در کشورهای هند، پاکستان و چین ایجاد نموده است. این بیماری جدید “کپی و جعل مجلات معتبر” میباشد. متاسفانه عواقب و عوارض بیماری جدید “مجلات جعلی” (علیرغم بروز بسیار پایین در ایران) دامنگیر مجلات معتبر ایران نیز شده است.

سردبیران مراقب نکات فنی انتشار مقالات خود باشند

“رترکت” یا (Retract) در علم ژورنالیسم به معنی بازپس گیری انتشار یک مقاله است. این عمل پس از نشر (Publish) صورت می گیرد. دلیل آن نیز می تواند درخواستی از سوی سردبیر یا نویسنده باشد.