شماره 61 / 2019-08-06 / 4 مقاله
نقد سیستم تشویق پژوهشگران در دانشگاههای علوم پزشکی ایران / آیا زمان تجدیدنظر در جایزه نقدی به مقالات فرا نرسیده است؟

در سالهای اخیر جایزه نقدی به مقالات در دانشگاههای علوم پزشکی کشور رایج شده است. مقاله حاضر به نقد این روش و بیان پیشنهاداتی جهت بهبود این روش میپردازد. این نوع مبالغ هم فسادانگیز است و هم شان و منزلت محقق را زیرسوال میبرد.

درسی مهم برای ارتقا کیفیت مقالات در مجله

بیان تضاد منافع در مقالات پزشکی از ابتدای سال 2017 برای همه مجلات الزامی شده است. سردبیران در هنگام دریافت مقالات باید از نویسندگان این مطلب را بصورت مکتوب دریافت و در مقاله منتشر نمایند. 

مسئولین پژوهش کشور هنوز چاره ای نیاندیشیده اند

ابتدا خبرها جسته و گریخته و مورد به مورد بود. اما حالا دیگر از هر دونفر هیات علمی ، یک نفر تجربه مستقیم رد مقالات در بررسی اولیه به دلیل ایرانی بودن را دارد. همه نامه ها هم از سوی سردبیر مجلات و به استناد قوانین ظالمانه آمریکا و  OFAC در تحریم نویسندگان ایرانی است. ابتدا ناشرین کوچکتر مانند تیلور فرانسیس و حالا ناشرین بزرگ مانند وایلی و الزویر. اما واکنش مسوولین آموزش و پژوهش وزارت بهداشت تاکنون چه بوده است؟

تاملی بر یکی از داروهای ایرانی هپاتیت سی

استاد دکتر رضا ملکزاده در کانال تلگرام خود تاکید نمودند که ریشه کنی هپاتیت سی با داروی سووداک میسر میباشد. شرکت روژان دارو در سال 93 توسط آقای دکتر ملکزاده و همکاران بالینی مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان شریعتی تاسیس و به تولید داروی سووداک مشغول میباشد. قابل ذکر است که داروهای مشابه دیگری هم در کشور توسط شرکتهای دیگر مانند سبحان دارو و باختر بیوشیمی برای درمان هپاتیت سی تولید شده اند اما متاسفانه بدلیل عدم حمایت وزارت بهداشت و یا مشکلات مالی حداقل سه خط تولید از این داروها از 2 سال پیش تاکنون مجبور به تعطیلی و انحلال شده اند.