شماره 89 / 2023-03-26 / 4 مقاله
اهمیت این موضوع برای مجلات ایرانی بزرگ چیست؟

Web of Science به تازگی مجله شاخص International Journal of Environmental Research and Public Health را (از انتشارات بزرگ MDPI) از لیست خود حذف کرده است. این بدان معناست که IJERPH دیگر ضریب تأثیر یا Impact factor ندارد. چرا این موضوع بسیار مهم و خبر بزرگی است؟ این حذف چه پیامدهایی برای این مجله و نویسندگان وی و دنیای نشر و سایر مجلات بزرگ یا MegaJournals دارد؟ اهمیت این موضوع برای مجلات بزرگ ایرانی چیست؟

تعلیق 20 مجله از ناشر‎ Hindawi - ‎دو مجله از الزویر - چهار مجله از‎ Springer‏ و هفت‎ ‎مجله از‎ Wiley

مجموعه مالک ISI با نام Clarivate در تازه ترین اقدام خود برای شفافیت در علم یا Research Integrity اقدام به حذف 50 مجله از بزرگترین ناشرین دنیا نمود. این مجلات متهم هستند که مقالات بی کیفیت را با تعداد بالا و بصورت مگاجورنال منتشر میکنند. از این تعداد مجلات حذف شده میتوان به حذف 20 مجله از ناشر Hindawi - دو مجله از الزویر - 4 مجله از Springer  و هفت مجله از Wiley  اشاره نمود.

مجلات علوم پزشکی کشور در بخش راهنمای نویسندگان وب سایت خود این آپدیت جدید را اعمال نمایند

انجمن جهانی سردبیران علوم پزشکی یا WAME در آخرین دستورالعمل خود به چهار موضوع بسیار مهم در خصوص دخالت هوش مصنوعی در نگارش مقالات پرداخته است. بررسی این دستورالعمل برای سردبیران مجلات ایرانی بسیار مهم است زیرا می بایست سردبیران این چهار موضوع کلیدی را در بخش راهنمای نویسندگان مجله خود به روزرسانی کنند و آخرین قوانین نویسندگی را در معرض دید نویسندگان خود بگذارند. 

ناشران و کمیته بین المللی اخلاق در نشر چه نظری دارد؟

هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش و همه گیری است. حتی از سرعت پاندمی کرونا بیشتر. دیگر نمیتوان آنرا انکار کرد و یا نادیده گرفت. به جغرافیا هم ربطی ندارد. همین الان به عنوان سردبیر یک مجله ایرانی، باید بتوانید مقاله ای را که توسط هوش مصنوعی نوشته شده است را داوری کنید. آیا ناشر مجله شما قوانین "هوش مصنوعی" را در بخش "راهنمای نویسندگان" به روزرسانی کرده است؟ اگر نکرده اید بدانید و آگاه باشید که در این فناوری جدید، نه تنها عقب مانده اید بلکه در معرض مشکلات مهم مدیریت بحران هم خواهید شد زیرا که نمیدانید با "هوش مصنوعی" چگونه تعامل کنید!؟ توصیه میکنیم که به آخرین توصیه ها و دستورالعمل های تعامل با هوش مصنوعی توجه بفرمایید تا بتوانید در داوری مقالات خود بهترین تصمیم را بگیرید.