شماره 91 / 2023-06-30 / 5 مقاله
ایمپکت فاکتور مجلات بریفلندز در سال 2022

ضریب تاثیر مجلات نمایه شده در Web of Science بروز رسانی شد.  پایگاه Web of Science یکی از منابع معتبر برای بررسی مقالات علمی و محاسبه ایمپکت فاکتور مجلات است. ایمپکت فاکتور (Impact Factor) یک معیار است که توسط موسسه Clarivate Analytics ارائه می‌شود و نشان دهنده تأثیر و اهمیت یک مجله علمی در سال قبل است. بروز رسانی ایمپکت فاکتور مجلات علمی در پایگاه Web of Science یک فرایند سالانه است که نشان می‌دهد چگونه مجلات علمی در سال قبل در جامعه علمی تأثیر داشته‌اند. این بروز رسانی در پایگاه Web of Science به صورت سالیانه و به دقت توسط تیم متخصصان این پایگاه انجام می‌شود. در مجموع 19 مجله از انتشارات بریفلندز در WoS نمایه شده اند که تعداد 13 مجله دارای ضریب تاثیر هستند.

جامع ترین پایگاه ISI در زمینه تحقیقات علوم زیستی

مجموعه BIOSIS Citation Index یکی از سه زیرمجموعه اصلی نمایه سازی در  Web of Science است. مجلاتی که کاندید نمایه شدن در این پایگاه میشوند از طریق کمیته علمی بررسی و پس از ارزیابی فنی وارد این پایگاه میشوند. این پایگاه شامل بیش از 28 میلیون رکورد علمی از بیش از 6000 مجله علمی در حوزه بیومدیکال است.

 

آموزش ویژه هیات تحریریه مجلات

هر روز مقالات بیشتری سابمیت میشوند. تا چند سال قبل حدودا هر سال 15% بر تعداد سابمیت در مجلات معتبر افزوده میشد اما شاید کرونا و شاید هم دلیل دیگری باعث شده است که سابمیت در برخی از مجلات رشد بیشتری هم داشته باشد. اما آیا از سوی دیگر تعداد داوران مورد نیاز ما هم در مجلات زیاد شده اند؟ پاسخ قطعا خیر است. پس ما با بحران داور مواجه میشویم اگر به همین روش سنتی Peer review و داوری عمل کنیم. راه حل استفاده از ابزارهای هوشمند داوری و غربالگری است تا داور ما تنها به مهمترین پرسش هر مقاله جواب دهد. نکنیم دچار معضل داوری میشویم. در این مقاله به معرفی مختصر 7 ابزار مفید در داوری مقالات می پردازیم.

موفقیتی دیگر برای مجلات و جامعه دانشگاهی کشور

مجله مراقبت بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پس از 10 سال انتشار پیاپی و منظم و به دلیل رعایت الزامات اخلاق در نشر توصیه شده توسط COPE و همچنین به دلیل اتخاذ سیاست داوری باز (Open Peer review) و در نتیحه زحمات مستقیم سردبیر و تیم هیات تحریریه در اسکوپوس نمایه شد. این موفقیت را به سردبیر و اعضا محترم هیات تحریریه مجله تبریک عرض میکنیم. بدون شک افتخار نمایه شدن این مجله به عنوان یکی از مجلات معتبر دانشگاهی در کشور، نصیب همه دانشگاهیان کشور بالاخص اعضا محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خواهد شد.

با همگرایی و همکاری درون ناشر میتوان معیارهای 24 گانه نمایه شدن در WoSرا کسب نمود

پیرو اعلام کمیته انتخاب موسسه کلاریویت (Clarivate) پنج مجله از انتشارات بریفلندز Brieflands به دلیل دارا بودن معیارهای 24 گانه ورود به Web of Science در معتبرترین پایگاه استنادی علوم دنیا با نام شناخته شده ISI نمایه شدند. انتشارات بریفلندز این موفقیت را به جامعه دانشگاهیان کشور تبریک عرض می نماید. بدون شک زحمات علمی سردبیران و اعضا محترم هیات تحریریه از یک سو و از سوی دیگر خدمات موثر و مشاورات علمی - فنی گروه تخصصی انتشارات بریفلندز دو عامل اصلی در کسب این موفقیت میباشند. برای اطلاع از دلایل موفقیت این مجلات و جزییات بیشتر به متن خبر مراجعه نمایید.