تأثیر مداخلات تغذیه‌اي و فعالیت فیزیکی بر کاهش وزن و تناسب اندام

authors:

avatar Ali Ghanbary 1 , *

Iran

how to cite: Ghanbary A. تأثیر مداخلات تغذیه‌اي و فعالیت فیزیکی بر کاهش وزن و تناسب اندام. J Kermanshah Univ Med Sci. 2013;16(6):e79748.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.