انگیزه اشتغال به کار و میزان رضایت‌مندی از حرفه مامایی در بین دانش‌آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال 88-1386

authors:

avatar Zinat Safdari 1 , *

Iran

how to cite: Safdari Z. انگیزه اشتغال به کار و میزان رضایت‌مندی از حرفه مامایی در بین دانش‌آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال 88-1386. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012;16(3):e79773.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.