عوامل مرتبط بر انتخاب آیودی جهت پیشگیری از بارداری در زنان شهر کرمانشاه

authors:

avatar Ameneh Gharatappeh 1 , *

Iran

how to cite: Gharatappeh A. عوامل مرتبط بر انتخاب آیودی جهت پیشگیری از بارداری در زنان شهر کرمانشاه. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012;15(5):e79779.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.