بررسی میزان موفقیت احیاء قلبی- ریوی و مغزی در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (84-1380)

authors:

avatar Farah Seifi 1 , *

Iran

how to cite: Seifi F. بررسی میزان موفقیت احیاء قلبی- ریوی و مغزی در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (84-1380). J Kermanshah Univ Med Sci. 2010;14(3):e79788.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2010, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.