تأثير افشره زیره بر میزان پرولاکتین سرم زنان بعد از سزارین

authors:

avatar Nasrin Fazel 1 , *

Iran

how to cite: Fazel N. تأثير افشره زیره بر میزان پرولاکتین سرم زنان بعد از سزارین. J Kermanshah Univ Med Sci. 2010;14(1):e79792.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2010, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.