فراوانی تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان معتضدی کرمانشاه و برخی عوامل مؤثر برآن

authors:

avatar Negin Rezavand 1 , *

Iran

how to cite: Rezavand N. فراوانی تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان معتضدی کرمانشاه و برخی عوامل مؤثر برآن. J Kermanshah Univ Med Sci. 2009;13(3):e79796.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2009, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.