رضایت شغلي پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن

authors:

avatar Mohammad Rasool khazaei 1 , *

Iran

how to cite: khazaei M R. رضایت شغلي پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن. J Kermanshah Univ Med Sci. 2009;13(2):e79807.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2009, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.