آموزش ویژه هیات تحریریه مجلات

هر روز مقالات بیشتری سابمیت میشوند. تا چند سال قبل حدودا هر سال 15% بر تعداد سابمیت در مجلات معتبر افزوده میشد اما شاید کرونا و شاید هم دلیل دیگری باعث شده است که سابمیت در برخی از مجلات رشد بیشتری هم داشته باشد. اما آیا از سوی دیگر تعداد داوران مورد نیاز ما هم در مجلات زیاد شده اند؟ پاسخ قطعا خیر است. پس ما با بحران داور مواجه میشویم اگر به همین روش سنتی Peer review و داوری عمل کنیم. راه حل استفاده از ابزارهای هوشمند داوری و غربالگری است تا داور ما تنها به مهمترین پرسش هر مقاله جواب دهد. نکنیم دچار معضل داوری میشویم. در این مقاله به معرفی مختصر 7 ابزار مفید در داوری مقالات می پردازیم.

نمایه شدن مجلات انتشارات بریفلندز

در جدیدترین ارزشیابی پایگاه نمایه‌سازی EBSCO، هفت مجله از مجموعه انتشارات بریفلندز، با بهره گیری از توان علمی داوران و اعضا هیات تحریریه خود در کنار رعایت استانداردهای نشر توانستند در این پایگاه نمایه گردند. انتشارات بریفلندز کسب این موفقیت را به اعضای محترم هیات تحریریه مجله و جامعه دانشگاهی کشور تبریک می‌گوید.

اهمیت این موضوع برای مجلات ایرانی بزرگ چیست؟

Web of Science به تازگی مجله شاخص International Journal of Environmental Research and Public Health را (از انتشارات بزرگ MDPI) از لیست خود حذف کرده است. این بدان معناست که IJERPH دیگر ضریب تأثیر یا Impact factor ندارد. چرا این موضوع بسیار مهم و خبر بزرگی است؟ این حذف چه پیامدهایی برای این مجله و نویسندگان وی و دنیای نشر و سایر مجلات بزرگ یا MegaJournals دارد؟ اهمیت این موضوع برای مجلات بزرگ ایرانی چیست؟

تعلیق 20 مجله از ناشر‎ Hindawi - ‎دو مجله از الزویر - چهار مجله از‎ Springer‏ و هفت‎ ‎مجله از‎ Wiley

مجموعه مالک ISI با نام Clarivate در تازه ترین اقدام خود برای شفافیت در علم یا Research Integrity اقدام به حذف 50 مجله از بزرگترین ناشرین دنیا نمود. این مجلات متهم هستند که مقالات بی کیفیت را با تعداد بالا و بصورت مگاجورنال منتشر میکنند. از این تعداد مجلات حذف شده میتوان به حذف 20 مجله از ناشر Hindawi - دو مجله از الزویر - 4 مجله از Springer  و هفت مجله از Wiley  اشاره نمود.