آموزش اصول اخلاقی به نویسندگان و سردبیران

به سردبیر مجله نامه ای از سوی نویسنده مسوول زده میشود و از سردبیر درخواست میشود که بدلیل فشار سیاسی نام یک نویسنده را از لیست نویسندگان یک مقاله حذف کند سردبیر باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به این سوال توصیه کمیته بین المللی اخلاق در نشر را برایتان بازگو میکنیم. 

چالشی جدید برای داوری مجلات

قبل از ورود هر تکنولوژی ابتدا می بایست فرهنگ استفاده از آن تکنولوژی در یک جامعه ایجاد شود. هوش مصنوعی یا چت باتها نمی توانند و نباید به عنوان داور علمی در مجلات علمی مورد استفاده قرار بگیرند. این تصور که با کمک هوش مصنوعی میتوان داوران را در مجلات علمی جایگزین کرد، یک ضربه مستقیم به نشر علمی است. سردبیران می بایست با داوران و کمک سردبیرانی که تنها با استفاده از چت باتها داوری میکنند برخورد کنند.

به دلیل عدم رعایت قوانین Copyright و تحریم توسط این موسسه بین المللی:

آیا مجلات ایرانی هم دزدیده میشوند؟ آیا تا به حال در دام مجلات جعلی و وب سایتهای به سرقت رفته افتاده اید؟ سالهاست که بخاطر تحریمهای ظالمانه به ظاهر اقتصادی (و در واقع علمی) آمریکا و سایر کشورهای اروپایی و همچنین ناآگاهی مالکان مجلات، مجلات علمی ما نمی توانند در موسسه بین المللی کپی رایت به آدرس www.copyright.com عضو شده و اقدام به محافظت از مقالات و انتشارات خود نمایند. این عدم عضویت در کپی رایت چه تبعاتی برای مجلات دارد؟ آیا اینکه مجله ما ایرانی است، میتواند دلیلی برای عدم عضویت در کپی رایت باشد؟ سردبیران و مالکان مجلات برای محافظت از مجله خود چه بکنند؟ برای آگاهی از این موارد به اصل مقاله آموزشی ما مراجعه نمایید.

هشدار جدی به سردبیران در خصوص کارخانجات غیرقانونی مقاله سازی

ماجرا از یک ایمیل آغاز میشود. ایمیلی که در آن فردی خود را نماینده یک گروه علمی از چین، عراق و یا هندوستان معرفی میکند. در ظاهر درخواست آنها تسهیل در انتشار گروهی از مقالات است. بدین صورت که در ازا انتشار هر مقاله مبالغ هنگفتی را به سردبیر یا ناشر پیشنهاد میدهند. این ارقام پیشنهادی بسیار وسوسه انگیز هستند. اما در واقعیت اینها گروههای غیرمجاز مقاله نویسی و دیتاسازی در کشورهای مذکور هستند که کمترین خطرشان برای یک مجله، اخراج از نمایه ساز و تحریم COPE است. آیا می ارزد که برای چند دلار بیشتر یک مجله را از بین ببریم؟