academic journalism

Archive - Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: Mar 2021, 25 (1), 8 articles.

AUTHORS

Maryam Masoudi, Hamzeh Ahmadian * , Maryam Akbari, Nasrin Jalilian

Uncorrected Proof scheduled for 25 (1)

AUTHORS

Zeinab Mohseni Afshar ORCID , Ronak Miladi ORCID * , Alireza Janbakhsh ORCID , Feizollah Mansouri ORCID , Babak Sayad ORCID , Siavash Vaziri ORCID , et al.

Uncorrected Proof scheduled for 25 (1)

AUTHORS

Maria Shirvani ORCID , Mohammad Hossein Zamanian ORCID , Alireza Janbakhsh ORCID , Babak Sayad ORCID , Siavash Vaziri ORCID , Zeinab Mohseni Afshar ORCID , et al.

Final Published

AUTHORS

Fatemeh Taghlili ORCID * , Azadeh Kiapour, Maryam Ebrahimi Nia Zavardeh

Final Published

AUTHORS

Jinous Manouchehri ORCID * , Yadollah Rashidi

Final Published