academic journalism

Archive - Hepatitis Monthly: May 2015, 15 (5), 12 articles.

AUTHORS

Bandar Al-Judaibi * , Roberto Hernandez Alejandro, Julia Uhanova, Paul Marotta, Mahmoud Mosli, Natasha Chandok

Final Published

AUTHORS

Reza Rezaee, Bahman Aghcheli, Vahdat Poortahmasebi, Mostafa Qorbani, Seyed Moayed Alavian, Seyed Mohammad Jazayeri *

Final Published

AUTHORS

Zhao Qian, Wang Jianqiong, Li Hongmei, Zeng Rong, Li Li, Zhang Jinping, et al.

Final Published

AUTHORS

Xinyi Li, Hengjiu Kang, Shuai Wang, Zhaomin Deng, Ting Yang, Yiping Jia * , et al.

Final Published

AUTHORS

Zhao Hui Yang, Su Xian Yang, Cheng Zhi Qin, Yun Xiu Chen *

Final Published

AUTHORS

Fatemeh Bakhshizadeh, Soheila Hekmat * , Maryam Keshvari, Seyed Moayed Alavian, Ehsan Mostafavi, Hossein Keivani, et al.

Final Published

AUTHORS

Peyman Eini, Mojgan Mamani * , Marzieh Javani

Final Published

AUTHORS

Yuan Liu * , Ziying Zou, Bing Zhu, Zonghai Hu, Ping Zeng, Lijuan Wu

Final Published

AUTHORS

Kento Imajo, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima *

Final Published

AUTHORS

Minghui Liu, Yuchang Dou * , Ran Sun, Yonggui Zhang, Yansong Liu

Final Published