academic journalism

Archive - Iranian Journal of Radiology: Oct 2019, 16 (4), 15 articles.

AUTHORS

Funda Dinç Elibol ORCID * , Sezen Bozkurt Köseoğlu

Final Published

AUTHORS

Yujing Hu, Dayong Wu, Congna Tian, Wenyan Zhang, Qiang Wei, Yanzhu Bian *

Final Published

AUTHORS

Nari Choi, Bong Joo Kang ORCID , Na Young Jung ORCID * , Sung Hun Kim, Jung Min Lee ORCID , Ga Eun Park

Final Published

AUTHORS

Zi-Kun Duan, Xin-Guo Kang, Jin-Feng Zou, Sheng-Li Ye, Chun-Jing He *

Final Published

AUTHORS

Sima Nikneshan , Pouria Javaheri, Hoora Hadian *

Final Published

AUTHORS

Jeong A Yeom , Jieun Roh, Seung Kug Baik, Jin-Choon Lee, Eui-Suk Sung ORCID *

Final Published

AUTHORS

Byeong-Uk Jeon, Ha Youn Kim ORCID * , In Kyu Yu, Hyun-Jin Son, Dong-Sik Chang, Young Do Jang

Final Published

AUTHORS

Sung Hee Shin, Hye Jung Kim * , Won Hwa Kim, See Hyung Kim, Jeeyeon Lee, Ji Young Park

Final Published

AUTHORS

Se Ri Kang, Hong Je Kang, Seon Kwan Juhng * , Hyun Kyu Yu, Heon Soo Kim

Final Published