academic journalism

Archive - Iranian Journal of Radiology: Oct 2020, 17 (4), 19 articles.

AUTHORS

Ji-Chen Wang, Shi-Feng Cai, Chen Su, Hui-Li Fan, Yong-Hao Gai * , Guang-Chuan Wang, et al.

Final Published

AUTHORS

Mohammad Ali Kazemi, Hossein Ghanaati ORCID , Behnaz Moradi ORCID , Mohammadreza Chavoshi ORCID * , Hassan Hashemi, Samira Hemmati, et al.

Final Published

AUTHORS

Jia Cao, Jun Zhou , Qingyun Long * , Gonghao Ling , Xingnan Liao

Final Published

AUTHORS

Hooman Bahrami-Motlagh ORCID * , Sahar Abbasi ORCID , Maryam Haghighimorad, Babak Salevatipour ORCID , Ilad Alavi Darazam ORCID , Morteza Sanei Taheri ORCID , et al.

Final Published

AUTHORS

Mohammad Ali Ganji Jameshouran ORCID , Amir Reza Abedi, Saeed Montazeri ORCID , Mohammad Ali Tasharrofi, Mohammad Mersad Mansouri Tehrani ORCID *

Final Published

AUTHORS

Behnaz Moradi ORCID , Masoumeh Gity ORCID , Masoumeh Banihashemian * , Ali Arabkheradmand, Mohammad Ali Kazemi, Ghazaleh Arabkheradmand

Final Published

AUTHORS

Nan Yu * , Yong Yu, Shubo Cai, Cong Shen, Youmin Guo

Final Published

AUTHORS

Lin Qi, Xinkai Qu, Kailei Shi, Dingbiao Mao, Ming Li *

Final Published

AUTHORS

Xiao-Pan Zou ORCID , Jin-Mei Zou ORCID * , Dao-Ning Guo ORCID , Jia-Gao Qi ORCID , Yue Li ORCID , Gang Chen ORCID

Final Published

AUTHORS

Chun-Chao Huang, Chao-Liang Chou, Wei-Ming Huang, Zong-Yi Jhou, Yung-Pin Hwang, Hsin-Yao Lin, et al.

Final Published

AUTHORS

Tian-Hao Wu, Shu-Man Han, Tao Sun, Lei Cao, Yun-Heng Shi, Bao-Hai Yu, et al.

Final Published

AUTHORS

Won Jae Choi ORCID , Yoon Young Jung ORCID * , Yongsang Kim ORCID , Dong Hee Kim

Final Published

AUTHORS

Dalin Zhu * , Fan Feng, Meijuan Peng

Final Published

AUTHORS

Young Hoon Koo, Jae Wook Lee * , Jai Soung Park, Kyung Eun Shin, Heon Lee, Susie Chin

Final Published

AUTHORS

Hassan Hashemi, Behnaz Moradi ORCID , Hoda Sharif * , Mohammad Ali Kazemi, Masoumeh Gity ORCID

Final Published