چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ثبت سفارش

تعرفه خدمات

ثبت سفارش زمان تحویل مبلغ هر کلمه (تومان) نوع سرویس نوع خدمت
مشاهده خدمت 2 روز کاری 500 ترجمه فارسی به انگلیسی پیشرفته + بازخوانی ترجمه
مشاهده خدمت 2 روز کاری 460 ترجمه فارسی به انگلیسی پیشرفته
مشاهده خدمت 2 روز کاری 380 ترجمه فارسی به انگلیسی استاندارد
مشاهده خدمت 2 روز کاری 175 ترجمه انگلیسی به فارسی
مشاهده خدمت 1 روز کاری 650 ویرایش انگلیسی نیتیو ویرایش انگلیسی
مشاهده خدمت 1 روز کاری 380 ویرایش انگلیسی پیشرفته
مشاهده خدمت 1 روز کاری 280 ویرایش انگلیسی استاندارد
مشاهده خدمت 1 ساعت کاری هر 3500 کلمه 1 میلیون تومان ویرایش انگلیسی با هوش مصنوعی
مشاهده خدمت 2 روز کاری 875 ترجمه و ویرایش نیتیو ترجمه و ویرایش انگلیسی
مشاهده خدمت 2 روز کاری 580 ترجمه و ویرایش استاندارد
مشاهده خدمت 2 روز کاری 275 رفع مشابهت از 10 تا 50 درصد رفع مشابهت ادبی
مشاهده خدمت 2 روز کاری 320 رفع مشابهت از 51 تا 70 درصد
مشاهده خدمت 2 روز کاری 460 رفع مشابهت بیش از 70 درصد
مشاهده خدمت 1 روز کاری هر مقاله 120 هزار تومان گزارش بررسی مشابهت ادبی بررسی مشابهت ادبی
مشاهده خدمت 3 روز کاری نیازمند بررسی طراحی تصاویر و نمودارها ویرایش تصاویر مقالات
مشاهده خدمت 3 روز کاری 130 ویرایش ساختاری و بازنویسی منابع ویرایش ساختاری و بازنویسی
مشاهده خدمت 3 روز کاری هر مقاله 1200 هزار تومان شبیه سازی داوری اصلی مجلات داوری متدولوژیک مقالات
مشاهده خدمت 1 روز کاری 200 ویرایش فارسی ویرایش فارسی