ثبت سفارش

تطابق فعل و فاعل در جملات با ساختارهای حذف به قرینه

نویسنده:‌ Info Articlex
| April 26, 2022

تطابق فعل و فاعل در جملات با ساختارهای حذف به قرینه (elliptical construction)


در جملات چند قسمتی که فعل آنها طبق قواعد حذف به قرینه از جمله دوم حذف شده است (یعنی فعل دوم برای جلوگیری از تکرار حذف شده است)، اگر جمع یا مفرد بودن فاعل در قسمت های مختلف جمله یکسان نباشد ، استفاده از قوائد حذف به قرینه نادرست خواهد بود.

به نمونه های زیر توجه کنید:

Incorrect:
Her tests were run and her chart updated.
Correct:
Her tests were run and her chart was updated.

Incorrect:
The diagnosis was made and physical therapy sessions begun.
Correct:
The diagnosis was made and physical therapy sessions were begun.

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید:

دیدگاه‌های کاربران

avatar

rwerewr says:

ممنون
avatar

Nasir says:

عالی