ثبت سفارش

بزرگ نویسی بعد از حروف یونانی

نویسنده:‌ Info Articlex
| August 30, 2022

بزرگ نویسی بعد از حروف یونانی


 

در عنوان مقاله، تیترها، سر ستون‌های جداول و در ابتدای جملات، اولین حرف غیر یونانی بعد از حروف یونانی باید بزرگ شود.

حروف یونانی به تنهایی بزرگ نوشته نمیشوند، مگر اینکه خود کلمه معمولاً شامل یک حرف بزرگ یونانی باشد.

در این حالت اولین حرف غیر یونانی بعد از حرف یونانی باید کوچک باشد.

 مثال:

1) β-Blocker use during pregnancy increases the risk that an infant will be small for gestational age.

2) Δ-9-tetrahydrocannabino

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: