ثبت سفارش

نحوه نگارش اعداد 4 رقمی (و یا بیشتر) در دو طرف علامت اعشاری

نویسنده:‌ Info Articlex
| November 02, 2022

 

نحوه نگارش اعداد 4 رقمی (و یا بیشتر) در دو طرف علامت اعشاری

استفاده از کاما در اعداد با رقم های زیاد کاربرد ندارد. در اعداد 4 رقمی، ارقام بدون فاصله هستند. برای اعداد 000 10 یا بیشتر، از یک نیم فاصله برای جدا کردن هر 3 رقم استفاده می شود که از سمت راست ترین عدد صحیح شروع می شود (یا در اعداد با اعشار، از سمت چپ نقطه اعشار). برای اعداد با 5 رقم یا بیشتر در سمت راست نقطه اعشار، یک نیم فاصله بین هر 3 رقم استفاده می شود که از سمت راست نقطه اعشار شروع می شود.

 

1) The exact weight of the salt was 8.453 98 g, but its reported value was rounded to 8.4540 g.

2) Our analytical sample included all 2455 community-dwelling individuals 65 years or older, representing 32 294 810 elderly persons in the United States.

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: